martes, 25 de septiembre de 2007

Estadisticas de Cirugia Minima Invasiva Ginecologica en el HCC

Se ha realizado una actualizacion de la estadistica de la unidad de cirugia minima invsiva dirigida por el Dr Juan Carlos Pons y encontramos cerca del 80 a 85% de las laparoscopias e histeroscopias operatorias complejas culminan en embarazos en un tiempo no mayor del año post cirugia y queremos felicitar a un grupo de pacientes del interior del pais y en especial de Puerto Ordaz por salir embarazados con anomalias congenitas previamente operadas y casos de patologia uterina y tubarica compleja.

1 comentario:

Unknown dijo...


- Ầm.

Một tiếng vang thật lớn thốt lên, thân hình Nhạc Thành trượt lên phái trên, trước sự công kích nguy hiểm của Thanh Kim Sư, đất đá phía trên đầu của Nhạc Thành đã rơi xuống.

Nhạc Thành bố trí một vòng tròn hộ thân nhưng vẫn không có ích gì, may mà sau khi công kích Nhạc Thành một lúc nó dừng lại, xông vào trong động, kiểm tra hai tiểu Thanh Kim sư, đây chính là điều mà nó quan tâm nhất.

- Tđồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật miễn phí
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
thành lập công ty
iểu tử, ngươi mau chạy đi, Thanh Kim sư lúc này có chuyện cần làm, chút nữa nó sẽ đuổi theo ngươi.

Yêu Huyên nói.

- Ta biết, ngươi đừng gọi ta là tiểu tử, ta tên là Nhạc Thành.

Nhạc Thành cất tiếng nói, tốc độ ngự kiếm phi hành của hắn không hề chậm lại.

- Nực cười, ta tu luyện đã trăm năm, bảo ngươi là tiểu tử cũng không ủy khuất cho ngươi, ngươi dùng bảo bối gì mà cũng có thể bay vậy?

Reglas dolorosas no son normales

Una reflexion permanente que comunico en las conferencias que doy, en los foros y en muchos de los lives que hacemos. Esa concepción terribl...